Publikationen / Publikacje

Wyżej wymienione publikacje można nabyć w siedzibie

Fundacja Wschód i Prusy Zachodnie w Bawarii
Ferdinand-Schulz-Allee 3
D-85764 Oberschleißheim

(089) – 315 25 13
(089) – 315 30 09
owpstiftung@arcor.de
Podejście

Godziny otwarcia:
Wtorek09:00 – 12:30 zegar
Czwartek 09:00 – 12:30 zegar
 i powołania


1. Acta Borussica – Tom VI
Artykuły na temat krajoznawstwa Prus Wschodnich i Zachodnich (1997-1998)
Wydane przez Staropruskie Stowarzyszenie, Sztuka i Literatura we współpracy z Instytutem ds. Krajoznawstwa Prus Wschodnich i Zachodnich 2003.

Część I: Kaszuby i Gdańsk (Tytuł został częściowo skrócony)

 • Norbert Maczulis: Mowa powitalna na otwarciu wystawy „Niemcy, Polacy i Kaszubi" w Monachium
 • Norbert Maczulis: Kaszubowie naród między Niemcami i Polską
 • Felix Schmeidler: Święty Wojciech z Pragi i Gdańska w średniowieczu
 • Janusz Mallek: Marcin Luter i reformacja w Gdańsku … i w Księstwie Pruskim
 • Janusz Mallek: Powiązania Philippa Melanchthona z Gdańskiem i Prusami Królewskimi
 • Felix Schmeidler: Mapa księżyca Jana Heweliusza
 • Irenäus Totzke: Gdańsk pod rządami Niemieckiego Zakonu z uwzględnieniem historyka Gotthilfa Löschina
 • Günther Meinhardt: Pruska tolerancja w stosunku do Polaków, Kaszubów i Żydów w Prusach Wschodnich i Zachodnich
 • Witold Stankowski: Polacy, Niemcy, Kaszubi i Żydzi w Prusach Wschodnich i Zachodnich

Część II Mazury (Tytuł częściowo skrócony)

 • Grzegorz Bialunski: Historia osiedleń na Mazurach do XVIII wieku
 • Marian Biskup: Nowe polskie badania nad osiedlaniem się i mentalnością Mazurów od XV do XIX wieku.
 • Bernahart Jähnig: Historia narodu i powstawanie plemion na Ziemi Pruskiej od XVI do XVIII wieku
 • Bernhart Jähnig: Historia ludności i tworzenie plemion w Państwie Pruskim od XVI do XIX wieku
 • Grzegorz Jasinski: Duchowni ewangeliccy na Mazurach w XIX wieku
 • Tadeusz Siegfried Willan: Chrześcijański ruch wspólnotowy na Mazurach
 • Andrzej Sakson: Dziedzictwo religijno-kulturalne Mazur
 • Stefan Hartmann: Refleksje na temat polskiego stanowiska podczas plebiscytu w 1920 roku
 • jak i artykuły dotyczące tematów – „ Między szturmem narodowym a polityką kraju sąsiedniego i repolonizacją".
 • „Rozpowszechnianie gwary mazurskiej" i „Mazury w beletrystyce"

326 Stron, ponad 30 il., miękka oprawa, cena 10,90 €

 

2. Acta Borussica – Tom VII
Artykuły na temat krajoznawstwa Prus Wschodnich i Zachodnich (1999-2003)
Wydane przez Staropruskie Stowarzyszenie ds. Nauki, Sztuki i Literatury we współpracy z Instytutem ds. Krajoznawstwa Prus Wschodnich i Zachodnich 2004.

Część I: Liberalne i demokratyczne ruchy w Prusach Wschodnich i Zachodnich (Tytuł częściowo skrócony)

 • Gabriela Brudzynska: Zachwyt Polską na uniwersytecie w Heidelbergu w latach 1831/32 i powiązania z liberalnym i demokratycznym ruchem w Badenii
 • Gabriela Brudzynska: Ferdinand Gregorovius: Polityczne poglądy królewieckiego liberała około 1848 roku
 • Hans-Werner Rautenberg: Johann Jacoby i Eduard von Simson – koleje życia dwóch żydowskich liberałów z Królewca
 • Mieczyslaw Wojciechowski: Socjaldemokratyczny ruch w prowincji Prus Zachodnich.
 • Barbara Sapala: Liberalne poglądy w życiu i dziele Fanny Lewalds
 • Mieczyslaw Wojciechowski: Socjaldemokratyczny ruch w prowincji Prus Zachodnich w XIX i XX wieku
 • Norbert Maczulis: Rady robotnicze, wojskowe i rolnicze na przykładzie powiatu kartuskiego 1918-191
 • Witold Stankowski: Socjaldemokratyczna Partia Niemiec w Gdańsku (1920-1945)

Część II: Artykuły o tematyce historycznej naukowej i dotyczącej sztuki i kultury (tytuł częściowo skrócony)

 • Irenäus Totzke: Johann Gottfried Herder – Przypisy dotyczące znaczenia Herdera w muzyce i teologii
 • Jürgen Batt: Życie i dzieło matematyczne królewieckiego uczonego Friedricha Wilhelma Bessela
 • Theodor Schmidt-Kaler: Arnold Sommerfeld, znaczący fizyk z Królewca
 • Felix Schmeidler: Stowarzyszenie Naukowców Królewieckich – z okazji jego założenia przed 75 laty
 • Erika Durban: Sztuki wizualne i akademie, gdzie się je wykłada w Królewcu (1790-1945)
 • Dorothee Radke: Carl Lange i wschodnio-pruskie miesięczniki
 • Dorothee Radkt: 10 lat museum w Starym Zamku Schleißheim „Był sobie kraj" – Zbiór dotyczący krajoznawstwa Prus Wschodnich i Zachodnich

258 Stron, ponad 20 il., miękka oprawa, cena 10,90 €

 

 

Z serii publikacji Fundacji Prus Wschodnich i Zachodnich są jeszcze dostępne w sprzedaży
(po obniżonej preferencyjnej cenie):


3. Acta Borussica – Tom III:
Relacje z konferencji naukowych i felietony dotyczące dokumentacji krajoznawstwa Prus Wschodnich i Zachodnich w Monachium od 1985 do 1989 roku z artykułami o: Hermannie von Salza, Mikołaju Koperniku, Janie Heweliuszu, Danielu Gabrielu, Fahrenheicie, Johannie Georgu Hamannie, Erichu von Drygalskim, Ferdinadzie von Lindemannie, Ernstcie Wiechertcie, Ernstcie Wermeke, jak i o 18 stycznia 1701 i 1871 roku, o wschodnio i zachodnio-pruskiej działalności kulturalnej w Bawarii, o historii winiarnii „Königsberger Blutgericht", o wystawie, „Co pozostało – Prusy Wschodnie i Zachodnie dziś" m. in.
200 stron, ponad 55 il., miękka oprawa, cena preferencyjna 6,90 €

4. Acta Borusica – Tom V:
artykuły o krajoznawstwie Prus Wschodnich i Zachodnich 1991-1995 z felietonami: niemiecki wschód i zachód, Bismarck i niemiecki wschód, Prusy Wschodnie i Zakon Niemiecki, Niemcy i Litwa, Mieszkańcy krajów bałtyckich i Niemcy, Problemy walutowe Prus Wschodnich i Zachodnich, Literatura baroku w Gdańsku, Zagadnienie mostów królewieckich, jak i o Simonie Dachu, Mikołaju Koperniku, Erichu von Drygalskim, Ferdinandzie Schulzu, i Hermannie Claaßie i innych.
320 stron, ponad 40 il., miękka oprawa cena preferencyjna 8,90 €

(Tomy I, II i IV Acta Borusica zostały wykupione)

 

5. Rozwój regionu Królewiec/Kaliningrad:
Sympozjum w Monachium od 24 do 25.05.1996, wydawnictwo Zespół Roboczy ds. Krajoznawstwa Prus Wschodnich i Zachodnich na Uniwersytecie w Monachium, prof. dr Rudolf Fritsch, po niemiecku i rosyjsku z esejami niemieckich i rosyjskich naukowców na tematy: Rozwój gospodarczy obszaru kaliningradzkiego, Rozwój kulturalnych i naukowych stosunków między regionem kaliningradzkim a Niemcami, Polityczna sytuacja obszaru kaliningradzkiego, Rozwój gospodarczy w Obwodzie Kaliningradzkim, Międzynarodowa działalność uniwersytetu kaliningradzkiego m. in. Monachium 1997
340 stron, miękka oprawa, cena preferencyjna 6,90 €

6. Adalbert Nobis:
Pruska jednostka administracyjna rejencji olsztyńskiej 1904-1950
Praca doktorska, Bonn 1987
515 stron, ponad 40 il., miękka oprawa, cena preferencyjna 6,90 €

7. Marianne Kopp:
Agnes Miegel, badania nad poetycką rzeczywistością w jej dziele
Praca doktorska, Monachium 1988
227 stron, miękka oprawa, cena preferencyjna 6,90 €

8. Axel San José Messing:
Literatura z czasów reformacji w Prusach Wschodnich i Zachodnich
Oberschleißheim 1993
167 stron, miękka oprawa, cena preferencyjna 5,90 €

9. Kasety magnetofonowe – Słuchowisko autorstwa Hansa-Ulricha Engela:
Czarny krzyż na białym tle – Historia Zakonu Niemieckiego według serii słuchowisk radiowych Bawarskiego Radia w 1990 roku
7 pojedyńczych kaset w etui, cena preferencyjna 25,00 €

10. Hans-Urlich Engel:
Rycerze, duchowni, Europejczycy – 800 lat Zakonu Niemieckiego
Książka do serii słuchowisk radiowych, Dachau w 1990 roku
132 strony, ponad 100 (częściowo kolorowych) il., w twardej oprawie, cena preferencyjna 10,90 €

11. Wschodnioniemieckie teksty radiotelegraficzne:
Świadomość historyczna jest bardzo ważna – Ogólnoniemiecki program, wydawnictwo, Heinz Radke i Hans-Ulrich Engel i ich eseje o: Świadomość historyczna jest mało ważna – czy zostało zapomniane 800 lat niemieckiej obecności na wschodzie?
Poglądy na temat wypaczonego obrazu ojczyzny, czy niemiecka mowa zanika?
Wypędzenie uchodźców religijnych z Salsburga, m. in. (według audycji Bawarskiego Rardia)
147 stron, ponad 20 il., w twardej oprawie, cena  Preferencyjna 5,90 €

12. Gisela Hermann-Skrodzki:
Duchowni, Dziedzice i Uczeni – szkice historyczne z kroniki wschodnio-pruskiej rodziny w latach 1545-1945
Monachium 1991 rok
260 stron, ponad 110 (częściowo kolorowych) il., w twardej oprawie, cena preferencyjna 17,90 €

13. Doro Radke:
Drogi i cele wschodnioniemieckiej pracy kulturalnej esej z okazji 25 rocznicy istnienia Fundacji Prus Wschodnich i Zachodnich w Bawarii – Spojrzenie wstecz i w przyszłość
Monachium 1997
73 strony, ponad 85 (głównie kolorowych) il. w miękkiej oprawie, cena preferencyjna 3,00 €

14. Manfred Hübner:
Serce Prus – w ramach prusko-niemieckiej historii od początków do współczesności
Oberschleißheim 1994
233 strony, ponad 100 il. w twardej oprawie, cena preferencyjna 7,90 €

 

[views]