Geschichte Ostpreußens / Prusy Wschodnie

 

Autorstwa Astrid von Menges

Historia · Natura · Miasta i zamki · Nauka i kultura

 

Historia


Pierwotnymi mieszkańcami byli Prusowie, bałtyckie (nie słowiańskie) plemiona. Ich napady na wtedy już chrześcijańską Polskę przyczyniły się w 1225 roku do wystosowania przez Konrada Mazowieckiego prośby o pomoc do Zakonu Niemieckiego. Po pokonaniu Prusów z inicjatywy wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego Hermanna von Salza powstało państwo zakonne na terenie późniejszych Prus Wschodnich i Zachodnich. Cesarz i papież przyznali zakonowi, Bullą z Rimini i Bullą z Rieti, prawo do pozyskanych ziem.

W roku 1255 założone zostało miasto Królewiec, nazwane na cześć czeskiego króla Przemysła Ottokara II przywódcy wojska zakonnego. Prusowie zmieszali się z dołączającymi do nich nowo przybyłymi mieszkańcami Niemiec, jednak nadali krajowi nazwę. Państwo zakonne zostało ostatecznie osłabione w 1410 roku przez coraz bardziej silne miasta i porażkę w bitwie pod Grunwaldem, gdzie toczyły się walki z polsko-litewskim wojskiem. Przez ustalenia II pokoju toruńskiego zakon stracił ziemie, które nazywano później Prusami Zachodnimi i Warmię.


Statua Księcia Abrechta

 

Ännchen von Tharau
Kłajpeda, fontanna Anusi
z plakietą upamiętniającą
Simona Dacha kompozytora „Anusi z Tharau"
Standbild Königin Louise
Tylża, posąg królowej Elizy Pruskiej

 

Po wojnach wyzwoleńczych nastąpił długi okres pokoju, zanim prowincja stała się terenem działań wojennych. Kraj jednakże udało się uwolnić od najeźdzców rosyjskich w bitwie koło Grunwaldu. Przez ustalenia traktatu wersalskiego Okręg Kłajpedy został oddzielony od Prus Wschodnich a wraz z utworzeniem „korytarza" prowincja straciła połączenie lądowe z rzeszą.

Erica Durban
Ucieczka z Prus Wschodnich
zima 1945 rok pastela kredowa
autorstwa Erici Durban · 1985 rok

 

Natura  ↑


BernsteinTagebau in Palmnicken
Ekspolatacja bursztynu w Palmnikach
Ostseebad Cranz
Kurort nadbałtycki Zielonogradsk, molo i promenada
 
Elchdenkmal in Gumbinnen
Pomnik w Gumbinnen
 

Miasta i zamki   ↑


Zakon Niemiecki założył już liczne miasta takie jak Królewiec, Elbląg, Braniewo, Frombork. Do większości z nich dotarły fluidy miast hanzeatyckich i były jak właśnie Królewiec otwartymi na świat metropoliami. W szczególności gotyckie kościoły i katedry charekteryzowały się i niektóre charateryzują się jeszcze dziś architektoniczną pięknością i sławą. W zatępstwie wielu wymienione zostaną odbudowane katedry w Królewcu i Fromborku. Również wiele wspaniałych kompleksów zamkowych cechowało i cechuje tę krainę. Wiele słynnych zamków z okresu baroku i renesansu, ale również z gotyku kształtuje krajobraz Prus Wschodnich.

Frauenburg
– Frombork –
widok z wieży i dzwonnicy na katedrę miasto i zalew

Albertine - Universität
Nowy uniwersytet

 

Nauka i kultura   ↑


Uniwersytet Królewiecki założony w 1544 roku jest jednym z najstarszych w Europie. Istnieje w dalszym ciągu. Na nim wykładał Immanuel Kant, który rozwinął obowiązujące do dziś podstawy filozofii zachodniej. Innym słynnym na całym świecie rodakiem jest Mikołaj Kopernik, kanonik we Fromborku, który odkrył, że słońce jest środkiem systemu planetarnego. Przynajmniej trzech naukowców z Prus Wschodnich otrzymało nagrodę Nobla: Emil von Behring odkrywca surowicy przeciwbłoniczej, fizyk Wilhelm Wien, którego prace stworzyły podstawy podróży kosmicznych, jak i również Fritz Albert Lippmann, badacz organicznych związków chemicznych.

 

Immanuel Kant als Magister
Immanuel Kant jako magister według
rysunku-oryginału hrabiny Caroline
Charlotte Amalie von Keyserlingk 1758
Immanuel Kant Spaziergang
Kant podczas spaceru

 

Kantmausoleum
Mauzoleum Kanta przy zewnętrznej
ścianie królewieckiej katedry
Königsberger Dom Westseite
Zachodnia fasada katedry królewieckiej

 

Również cała rzesza artystów pochodzi z Prus Wschodnich: Johann Gottfried Herder mentor Goethego, uniwersalny geniusz E.T.A. Hoffmann jak i poetka Agnes Miegel, pisarz Ernst Wiechert i wielu innych.

 

E.T.A. Hoffmann
E.T.A. Hoffmann
Johann Gottfried Herder
Johann Gottfried Herder
Agnes Miegel
Agnes Miegel

 

W dziedzinie malarstwa szczególnie wart jest wymienienia Lovis Corinth a w dziedzienie rzeźbiarstwa Käthe Kollwitz.

 

Ernst Wichert
Ernst Wiechert
Lovis Corinth
Lovis Corinth
Käthe Kollwitz
Käthe Kollwitz

 

[views]