Es war ein Land … / Był sobie kraj

Kolekcja dotycząca krajoznawstwa Prus Wschodnich i Zachodnich „Był sobie kraj …" powstała 11 października 1991 roku przy udziale Fundacji Prus Wschodnich i Zachodnich w Bawarii T. z. Chcemy w niej pokazać ojczyznę wypędzonych z Prus Wschodnich i przypomnieć o historii, kulturze i losie tego państwa.

Stary Zamek Schloßheim
Altes Schloß Schleißheim
Maximilianshof 1
85764 Oberschleißheim

Dojazd

 

Główne zagadnienia tworzą szczególne cechy krajobrazu i ludzi, jak i znaczenie tego regionu dla Niemiec i ich europejskich sąsiadów

Zbiór składa się z oryginałów, które zachowały się po II wojnie światowej i z kopii, które zostały szczegółowo i starannie odtworzone. Powstał dzięki kolekcjonerskiej pasji współpracowników-wolontariuszy Fundacji Prus Wschodnich i Zachodnich i frakcji parlamentarzystów Kraju Związkowego Bawaria i Ziomkostwa Prus Wschodnich i Zachodnich a także dzięki spuściznom i darowiznom i kupnie.

O dalszych szczegółach takich jak godziny otwarcia, oprowadzanie i wykłady, mogą się Państwo dowiedzieć na stronie internetowej:

Narodowego Muzeum Bawarii
Oddział Stary Zamek Schloßheim

www.bayerisches-nationalmuseum.de

 

[views]