Links / Linki

Tutaj wymienimy szereg adresów internetowych, zwiazanych w przeszlosci i obecnie z historia i kultura Prus Zachodnich.


Landesmannschaft Ostpreußen
Ziomkostwo Prus Wschodnich
www.ostpreussen.de

Landesmannschaft Westpreußen
Monastyr Ziomkostwo Prus Zachodnich
www.westpreussen-online.de

Bund der Danziger e. V.
Lubeka (Zwiazek Gdanszczan T. z.)
www.danzig-online.de/museum.htm lub www.museen-sh.de

Ekspozycja stala w siedzibie Fundacji Prus Wschodnich i Zachodnich w Bawarii T. z.
www.owp-stiftung.de

Bawarskie Muzeum Narodowe w Monachium
Odzial w Starym Zamku Schleißheim

www.bayerisches-nationalmuseum.de

Kolo zainteresowan krajoznawstwem Prus Wschodnich i Zachodnich i Staropruskie Towarzystwo ds. Nauki, Sztuki i Literatury
www.mathematik.uni-muenchen.de/~fritsch/agowplk.html

Haus des Deutschen Osten München
Dom Niemiec Wschodnich Monachium
www.hdo.bayern.de

Kulturzentrum Ostpreußen, Ellingen
Centrum Kultury Prus Wschodnich, Ellingen
www.kulturzentrum-ostpreussen.de

Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg
Forum Kultury Wschodnioniemiecka Galeria Ratyzbona
www.kunstforum.net

Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg
Muzeum Prus Wschodnich Lüneburg
www.ostpreussisches-landesmuseum.de

Museum Stadt Königsberg in Duisburg
Muzeum Miasta Królewca w Duisburgu
www.museumkoenigsberg.de

Stadtgemeinschaft Königsberg Pr.
Wspólnota Miejska Królewiec
www.stadtgemeinschaft-koenigsberg.de

Elbinger Heimatseite
Elblaska Ojczysta Strona
www.hans-pfau-elbing.de/40199.html

Ostpreußenhütte
Chata wschodnio-pruska
Sektion Königsberg des Deutschen Alpenvereins
Sekcja Królewiec Niemieckiego Stowarzyszenia Alpejskiego
www.ostpreussenhuette.at

Westpreussisches Landesmuseum in Münster-Wolbeck
Muzeum Prus Zachodnich w Monastyrze Wolbecku
www.westpreussisches-landesmuseum.de

Bund der Vertriebenen Bonn
Zwiazek Wypedzonych Bonn
www.bund-der-vertriebenen.de

Bund der Vertriebenen Landesverband Bayern München
Zwiazek Wypedzonych Zwiazek Krajowy Bawaria Monachium
www.bdv-bayern.de

 

[views]