Patenschaft / Sponsorowanie Wolne Państwo Bawarii

Patronat nad Ziomkostwem Prus Wschodnich

Niemiecka historia łączy od XIII wieku Prusy Wschodnie i Zachodnie z Starą Bawarią, Frankonią i Szwabią. W tych wczesnych czasach potęgi władców z południa Niemiec Książe Dolnej Bawarii Henryk I zdobył legendarną miejscowość Baierburg nad Niemnem. W panującym staropruskim Państwie Zakonnym do XV wieku większość rycerzy zakonnych i 17 wielkich mistrzów pochodziła z południa Niemiec. W końcu ostatnim wielkim mistrzem i pierwszym księciem Prus był nikt inny jak Frankończyk Albrecht Brandenburski.

Oprócz tego bliskiego powiązania rozwijały się na przestrzeni wieków daleko idące wzajemne stosunki między dawnymi regionami państwowymi w Niemczech południowych i staropruskim regionie na wschodzie Niemiec. Współpraca rozwijała się w dziedzinach: kultury, gospodarki i nauki. Ta owocna dla obydwu stron współpraca trwała do upadku naszych wschodnio i zachodnio pruskich ojczystych obszarów w 1945 roku. W czasach największego kryzysu pod koniec wojny w 1945 roku, bohaterska i dzielna obrona drogi odwrotu dla dziesięciu tysięcy uciekających kobiet, dzieci, mężczyzn i rannych żołnierzy, potwierdziła te bliskie powiązania. W działaniach obronnych brali udział żołnierze 7 monachijskiej Dywizji Piechoty i 4 Dywizji Pancernej z Würzburgu i Bambergu. Wiele tysięcy ludzi zawdzięcza im swoje życie.

Na tym historycznym tle blisko łączącym obydwa regiony, Wolny Kraj Związkowy Bawaria przejął 16 września 1978 roku, pod rządami swojego ówczesnego prezydenta Alfonsa Goppela, patronat nad przebywającymi tu uchodźcami i wysiedleńcami z Prus Wschodnich.

Recepcja w Monachium Residence, Max-Joseph-Saal z okazji sponsorowania 30-letniej Prus Country Wschodniej w czwartek, 04 września 2008

Tekst dokumentu patronackiego przypomina o tych historycznych powiązaniach:

Patronat nad Ziomkostwem Prus Wschodnich


Pamiętając o różnorodnych kilkusetletnich historycznych i kulturalnych powiązaniach między Bawarią a Prusami Wschodnimi i o założonej w 1915 roku w Bawarii organizacji „Ostpreußenhilfe"/ „Pomoc dla Prus Wschodnich" – najstarszym stowarzyszeniu ziomkowskim wschodnioniemieckich obywateli w Bawarii – Rząd Kraju Związkowego Bawarii objął patronat nad Ziomkostwem Prus Wschodnich.

Rząd Kraju Związkowego Bawaria przejął patronat nad Ziomkostwem Prus Wschodnich", jako znak przywiązania do wschodnio-pruskich rodaków, podziękowania za zaangażowanie i działalność bezgranicznie oddanej wspólnoty w Niemczech po II Wojnie Światowej.

Monachium, 16 września 1978

Prezydent Kraju Związkowego Bawaria
Podpisano Goppel


3 140 views