Weitere Ausstellungen / Kolejne wystawy

Tutaj podajemy szereg adresów internetowych, pod którymi znajda Panstwo informacje o dalszych wystawach i wzmianki o Prusach Wschodnich i Zachodnich.


Kolo zainteresowan krajoznawstwem Prus Wschodnich i Zachodnich i
Staropruskie Towarzystwo ds. Nauki, Sztuki i Literatury

www.mathematik.uni-muenchen.de/~fritsch/agowplk.html

Haus des Deutschen Osten München
Dom Niemiec Wschodnich Monachium
www.hdo.bayern.de

Kulturzentrum Ostpreußen, Ellingen
Centrum Kultury Prus Wschodnich, Ellingen
www.kulturzentrum-ostpreussen.de

Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg
Forum Kultury Wschodnioniemiecka Galeria Ratyzbona
www.kunstforum.net

Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg
Muzeum Prus Wschodnich Lüneburg
www.ostpreussisches-landesmuseum.de

Bund der Danziger e. V. Lubeka
Zwiazek Gdanszczan T. z.
www.danzig-online.de/museum.htm
lub
www.museen-sh.de
Lübeck, Museum HAUS HANSESTADT DANZIG

Museum Stadt Königsberg in Duisburg
Muzeum Miasta Królewca w Duisburgu
www.museumkoenigsberg.de

Elbinger Heimatseite
Elblaska Ojczysta Strona
www.hans-pfau-elbing.de/40199.html

Westpreussisches Landesmuseum in Münster-Wolbeck
Muzeum Prus Zachodnich w Monastyrze Wolbecku
www.westpreussisches-landesmuseum.de

 

[views]